سه شنبه, 10 دی 1392 ساعت 10:59

خريد تابلو گراند VMP 3500 – 690 V-50HZ-V47 660KW

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

مشخصات

  • دستگاه مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل
  • مناقصه گران: عمومی
  • موضوع مناقصه: خريد تابلو گراند خريد تابلو گراند VMP 3500 – 690 V-50HZ-V47 660KW
  • نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
  • محل دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: استان گیلان - منجیل - کیلومتر 70 جاده رشت - قزوین - واحد بازرگانی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل
  • نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه000ر900ر41 ريال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود: الف) رسيد بانكي واريز وجه به حساب سپهر به شماره 0103261698008 بانك صادرات شعبه منجيل ( كد شعبه 0227) در وجه شركت توليد نيروي برق منجيل ب) ضمانت نامه معتبر به تائيد كارفرما از قبيل : 1-ب) ضمانتنامه بانكي به نفع خريدار كه از تاريخ افتتاح پاكت ها به مدت 3 ماه معتبر مي باشد. 2-ب) ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم ازطرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند. 3-ب) ساير اسناد تضميني معتبر به تائيد كارفرما (به غير از چك شخصي)
  • مبلغ و مهلت فروش اسناد مناقصه: اعزام نماينده آن شركت با در دست داشتن معرفي نامه و فيش واريزي به مبلغ 250.000 ريال بابت خريد اسناد به حساب فوق الذكر به اداره بازرگاني نيروگاه ارسال فيش واريزي مذكور به اداره بازرگاني نيروگاه و دريافت اسناد مناقصه ((از طريق پست الكترونيكي (Email))- تا پايان وقت اداري مورخ92/10/21
  • مهلت تسليم پيشنهادات: تا پايان وقت اداري مورخ92/10/30
  • زمان و محل گشايش پاكات: 92/11/05 شركت توليد نيروي برق سبز منجيل
  • ساير اطلاعات: هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود. متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر ميتوانند به سايت زير مراجعه نمايند. http:\\ Iets.mporg.ir http:\\ tender.bazresi.ir
خواندن 5181 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 بهمن 1393 ساعت 13:30
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

ورود کاربران